Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, предоставяме следната информация:

  • Наименование на доставчика: „Карнеоли“ ЕООД
  • Седалище и предмет на управление: България, област Бургас, гр.Карнобат, ул. „Неофит Бозвели“ №20А
  • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, област Бургас, гр. Карнобат, ул. „Неофит Бозвели“ №20А
  • Данни за кореспонденция: България, 8400 гр. Карнобат , ул. „Неофит Бозвели“ №20А, e-mail: office@teolina.bg,телефон: 0988 776846 вписване в публични регистри: ЕИК 203525076;
  • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG